Việt Úc

Công ty Cổ Phần Thủy sản Việt Úc Địa chỉ: Km 1595 QL1A, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Điện thoại: 0623853853 Website: http://www.vietuc.com.vn Email: info@vietuc.net
2510
Việt Úc
Hồ Chí Minh và các công ty...
10.000.000
2109
Việt Úc
Vĩnh Tân - Tuy Phong - Bình...
5.000.000
2009
Tập Đoàn Việt Úc
Các tỉnh miền tây
10.000.000
2009
Tập Đoàn Việt Úc
Nơi làm việc: Việt Úc Bạc...
Thỏa thuận