Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Dương
Nam
Đại Học Nông Lâm ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
Khác
các tỉnh miền tây nam bộ
  • Đã từng vào farm nuôi tôm trong 3 tháng
  • Đã nhân viên kinh doanh thuốc trong 6 tháng

Chứng chỉ B anh văn

Tin Học văn Phòng

Ứng tuyển vào vị trí kinh doanh thuốc thủy sản.

Mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp để  không ngừng tiếp thu học hỏi.

01677274613
12116026@st.hcmuaf.edu.vn
Hồ sơ khác
Cao Đẳng
Các tỉnh miền tây
Trường DH Nông Lâm_Kỹ sư nuôi trồng thủy sản
Miền Nam
Cao đẳng nuôi trồng thủy sản
Cà Mau _ Bạc Liêu
Đại Học
các tỉnh miền tây và ĐBSCL
Kỹ Sư - Đại Học Thủy Sản Nha Trang
Miền Bắc
Kỹ sư Nuôi Trồng Thủy Sản
Tiền Giang
Đại Học Cử Nhân Kinh Tế Đại Học Nông Lâm TPHCM
Thành phố Hồ Chí Minh
Cao Đẳng nuôi trồng thủy sản
Cà Mau
Trung cấp thương mại
Long An, Tiền Giang
Đại Học Nông Lâm ngành Nuôi Trồng Thủy Sản
các tỉnh miền tây nam bộ