Kỷ thuật viên

Kỷ thuật viên
2
TP Cần thơ
Thỏa thuận

nuôi thủy đặt sản.

Trẻ, khỏe, trung thực cần cù, siêng năng, trình độ trung cấp thủy sản, không cần kinh nghiệm.

học hỏi kỷ thuật tiên tiến, thu nhập hấp dẫn nếu giỏi.

Trại thủy sản Hoàng oanh

sản suất thủy đặt sản.

tthanhhai10@gmail.com

31/12/2017
Tuyển dụng khác
1501
Hoang Oanh
Quận Ô Môn Tp Cần thơ
Thỏa thuận
0412
Hoàng Oanh
TP Cần thơ
Thỏa thuận
2811
Fatifish Co
Đồng Tháp
5.000.000
0310
ACELLVIETNAM
Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ
8.000.000
1308
TCN TH
Long An
5.000.000