Trưởng vùng

Trưởng vùng
10
Miền Tây
10.000.000

Bán thuốc nuôi tôm
Làm việc với đại lý

Có kinh nghiệm bán hàng thuốc nuôi tôm
Có mối quan hệ với đại lý

Chế độ BHXH + BHYT
Làm việc lâu dài
Lương + hoa hồng cào

Công Ty TNHH KTNN BITSUVINA

Kinh doanh lĩnh vực NTTS, vi sinh

Bitsuvi@gmail.com

31/12/2017
Tuyển dụng khác
1112
APA Co., ltd.
Miền Tây, Tây Nguyên và Miền...
Thỏa thuận
0812
APA Co., ltd.
Miền Nam, Miền Trung
Thỏa thuận
0812
APA Co., ltd.
Miền Nam, Miền Trung
Thỏa thuận
0712
VAL
Các tỉnh miền tây
Thỏa thuận
0712
Tiệp Phát
Miền Nam, Miền Trung
Thỏa thuận