Shrimp farming R&T

Vị trí
Shrimp farming R&T
Số lượng
2
Nơi làm việc
Long An
Mức lương
Thỏa thuận VNĐ
Công việc
- Conduct feeding trial for feed performance evaluation base on new product improvement/Thử nghiệm đánh giá cải thiện năng suất chăn nuôi (trên các sản phẩm được phát triển, cải tiến)
- Conduct new product feeding trial/ Thử nghiệm sản phẩm thức ăn mới
- Competitors sample for analysis & evaluation result/ Lấy mẫu đối thủ cạnh tranh để phân tích và đánh giá.
- To collect Feed trial result evaluation and POP evaluation /Thu thập thông tin và đánh giá kết quả thí nghiệm.
- Develop new product, new raw material, new technique application/ Phát triển sản phẩm mới, nguyên liệu, kỹ thuật mới trong sản phẩm thức ăn chăn nuôi.
- Visit dealer, customer and farmer/ Thăm trại khách hàng và hỗ trợ nhân viên thị trường.
- Design feeding program, consulting feed management and animal health management for farm/ Lập chương trình cho ăn.Tư vấn kỹ thuật dinh dưỡng và bệnh trên vật nuôi.
- Collecting competitor, market information/ Theo dõi tình hình đối thủ, thị trường (Năng suất, yêu cầu của khách hàng)
Yêu cầu
- Graduated University such as Aquatics animal science/ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khoa học thủy sản.
- Has experience conduct feeding trial, culture and treatment disease method / Có kinh nghiệm thực hiện thí nghiệm, phương pháp nuôi và điều trị bệnh.
Quyền lợi
Tăng lương, du lịch, đào tạo, nghỉ phép, chăm sóc sưc khỏe.
Nhà tuyển dụng

CJ Vina Agri

CJ Vina Agri là công ty con của tập đoàn CJ- Hàn Quốc.
Liên hệ
linh.hr@cjvina.com
Đăng ngày
22/07/2020
Hạn nộp hồ sơ
19/09/2020

Xem thêm