Snake - catfish R&T

Vị trí
Snake - catfish R&T
Số lượng
2
Nơi làm việc
Long An
Loại công việc
fulltime
Mức lương
Thỏa thuận VNĐ
Công việc
Main Jobs/Nhóm công việc chính Detail/Công việc chi tiết
1. Feeding trial/ thử nghiệm thức ăn: - Conduct feeding trial for feed performance evaluation base on new product improvement/Thử nghiệm đánh giá cải thiện năng suất chăn nuôi (trên các sản phẩm được phát triển, cải tiến)
- Conduct new product feeding trial/ Thử nghiệm sản phẩm thức ăn mới
2. Product development/
Phát triển sản phẩm: - Competitors sample for analysis & evaluation result/ Lấy mẫu đối thủ cạnh tranh để phân tích và đánh giá.
- To collect Feed trial result evaluation and POP evaluation /Thu thập thông tin và đánh giá kết quả thí nghiệm.
- Develop new product, new raw material, new technique application/ Phát triển sản phẩm mới, nguyên liệu, kỹ thuật mới trong sản phẩm thức ăn chăn nuôi.
- Visit dealer, customer and farmer/ Thăm trại khách hàng và hỗ trợ nhân viên thị trường.
- Design feeding program, consulting feed management and animal health management for farm/ Lập chương trình cho ăn.Tư vấn kỹ thuật dinh dưỡng và bệnh trên vật nuôi.
- Collecting competitor, market information/ Theo dõi tình hình đối thủ, thị trường (Năng suất, yêu cầu của khách hàng)
Direct management/Quản lý nhóm Không
Work relationship/Quan hệ trong công việc Sale; QC; Marketing; Kỹ thuật thị trường
Qualification & experience /Yêu cầu trình độ và kinh nghiệm - Graduated University such as Aquatics animal science/ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành khoa học thủy sản.
- Has experience conduct feeding trial, culture and treatment disease method / Có kinh nghiệm thực hiện thí nghiệm, phương pháp nuôi và điều trị bệnh.
Yêu cầu
- Have knowledge about aqua animal nutrition/ Am hiểu về dinh dưỡng động vật thủy sản
- Good communication skill/ Kĩ năng giao tiếp tốt
- Can communication by English well/ Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
- Teamwork skill/ Có kỹ năng làm việc nhóm
- Capable of high presure/ Chịu được áp lực cao
- Can go business far/ Có thể đi công tác xe
- Can use good Microsoft office software (Excel, word, power point…/ Sử dụng tốt các phần mền Microsoft (Excel, word, power point…).
Quyền lợi
Tăng lương, đào tạo, thưởng, du lịch.....
Nhà tuyển dụng

CJ Vina Agri

CJ Vina Agri thuộc tập đoàn CJ - Hàn Quốc.
Liên hệ
linh.hr@cjvina.com
Đăng ngày
09/10/2020
Hạn nộp hồ sơ
07/11/2020

Xem thêm