Tin tuyển dụng

Tổng Giám Đốc

Công ty TNHH INVE Việt Nam

Mô tả công việc
o Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động ở Việt Nam và/hoặc trong khu vựcđược chỉ định, hợp tác làm việc với các bộ phận chức năng tập trung để đảm bảo đạt được các mục tiêu và mục tiêu, bao gồm nhưng không giới hạn ở ngân sách kinh doanh và mục tiêu hoạt động.
o Quản lý và lãnh đạo nguồn lực trong khu vực phụ trách, hợp tác chặt chẽ với Giám Đốc Vùng để đảm bảo đạt/vượt các mục tiêu thương mại. TGD sẽ thay mặt khu vực/quốc gia tổng hợp, thông tin và sẽ được coi là tiếng nói của khu vực/quốc gia.
o Huấn luyện và quản lý hiệu suất của đội ngũ địa phương trong Khu vực.
Trách nhiệm chính:
 Chịu trách nhiệm và thực hiện chiến lược/kế hoạch thương mại đã thống nhất tại khu vực/quốc gia
o Tạo chiến lược thương mại cho khu vực/quốc gia, phù hợp với RD, cập nhật kế hoạch và truyền đạt rõ ràng trong toàn tổ chức để đảm bảo sự hợp tác có hiệu quả và năng suất
o Đảm bảo nhóm trong khu vực/quốc gia hoàn toàn phù hợp với chiến lược tổng thể, hiểu rõ vai trò của họ trong sự thành công của chiến lược và yêu cầu họ chịu trách nhiệm về các hoạt động dẫn đến thành công của chiến lược. Đánh giá tiến độ thường xuyên
 Chịu trách nhiệm quản lý/ngân sách bán hàng tại quốc gia/khu vực
o Dựa trên chiến lược thương mại, tạo và phân phối so với ngân sách, đạt được mục tiêu với khách hàng hiện tại và kích hoạt khách hàng mới để thúc đẩy dòng doanh thu mới
o Xác định các sáng kiến, hành động bán hàng và chương trình khuyến mãi trong khu vực/quốc gia sẽ giúp tăng doanh số bán hàng, đảm bảo được phê duyệt và thực hiện
o Phê duyệt các khoản chiết khấu, giảm giá và yêu cầu tín dụng phù hợp với chính sách ủy quyền, hợp tác chặt chẽ với RD và Giám đốc Thương mại để đảm bảo các trường hợp ngoại lệ và trường hợp đặc biệt được hiểu rõ trước khi đưa ra quyết định
o Đảm bảo dự báo cho khu vực/quốc gia là chính xác và kịp thời; đảm bảo mọi thay đổi đều được thông báo kịp thời tới các bộ phận chức năng liên quan trong BAN để đáp ứng mong đợi của khách hàng và đáp ứng ngân sách
 Đối tác phân phối
o Đóng vai trò là đầu mối liên hệ cấp cao nhất tại địa phương cho các đối tác phân phối trong quốc gia/khu vực, giải quyết các vấn đề và đảm bảo duy trì mối quan hệ lành mạnh o Đảm bảo mối quan hệ làm việc bền chặt với các đối tác phân phối, hợp tác làm việc để thúc đẩy doanh số bán hàng đến tay người dùng cuối và hỗ trợ duy trì mức tồn kho lành mạnh
o Xem xét và điều tra các kênh phân phối mới để tiếp thị và quản lý kế hoạch tham gia và giành chiến thắng o Đảm bảo các kế hoạch tài khoản và kế hoạch hành động được cập nhật và thực hiện
 Khách hàng sử dụng/Khách hàng lớn
o Đóng vai trò là đầu mối liên hệ cấp cao nhất tại địa phương cho những người dùng cuối quan trọng ở quốc gia/khu vực, giải quyết các vấn đề và đảm bảo duy trì mối quan hệ lành mạnh
o Đảm bảo mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với người dùng cuối để thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm và dịch vụ của BAN o Đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc khi cần thiết giữa những khách hàng này và các bộ phận chức năng khác trong BAN, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin thị trường/cạnh tranh, quản lý sản phẩm, R&D, tài chính và hoạt động
o Xem xét và điều tra người dùng cuối mới và quản lý kế hoạch tương tác và giành chiến thắng o Đảm bảo các kế hoạch tài khoản và kế hoạch hành động được cập nhật và thực hiện
 Đánh giá thương mại thường xuyên
o Trong nhóm địa phương (nếu phù hợp), đảm bảo các mục tiêu rõ ràng và các hành động đang tiến triển theo kế hoạch. Cộng tác làm việc với nhóm địa phương và RD để mang lại tác động từ các hành động và đáp ứng mong đợi (tài chính và khác)
o Thường xuyên xem xét với RSD; dự báo, xu hướng, thay đổi trên thị trường, thông báo/thay đổi của khách hàng, tiến độ thực hiện các hoạt động và sáng kiến bán hàng
 Quản lý OPEX
o Giám sát, quản lý và đáp ứng các mục tiêu OPEX. Tìm cách chi tiêu hiệu quả để tối ưu hóa lợi nhuận của BAN
 Các khoản phải thu
o Chịu trách nhiệm, hợp tác với bộ phận tài chính, về các khoản phải thu ở quốc gia/khu vực, đảm bảo rủi ro/lợi ích rõ ràng và luồng thông tin hiệu quả để hỗ trợ việc ra quyết định
 Tiếp thị
o Là một phần của quy trình ngân sách, đảm bảo các hoạt động tiếp thị được yêu cầu được truyền đạt rõ ràng đến bộ phận tiếp thị, giải thích rõ ràng về tác động, chi phí và ROI mong muốn
o Trong năm, thường xuyên rà soát hoạt động marketing để đảm bảo các hoạt động được diễn ra suôn sẻ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu doanh số và ngân sách marketing không bị vượt quá
 Lãnh đạo nhóm (nếu phù hợp)
o Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của toàn bộ nhóm địa phương và các cá nhân để đảm bảo họ có công cụ phù hợp để thực hiện và đạt được mục tiêu
o Đặt mục tiêu hàng năm, xem xét trong suốt cả năm và đảm bảo mọi thành viên trong nhóm có mối liên hệ rõ ràng giữa mục tiêu của riêng họ và chiến lược của BAN/BMK
o Làm việc với RD để đảm bảo mọi nhu cầu tuyển dụng cho quốc gia/khu vực đều được hiểu rõ và chi phí/lợi ích được thông báo rõ ràng để hỗ trợ việc ra quyết định. Hợp tác chặt chẽ với RSD và HR để thu hút và giữ chân nhân tài tốt nhất cho công ty địa phương.
o Quản lý hiệu suất với các cá nhân khi cần thiết. Đóng vai trò là huấn luyện viên và cố vấn cho nhóm địa phương để đảm bảo họ hiểu được kỳ vọng và cảm thấy có trách nhiệm
Yêu cầu
 Trình độ Thạc sĩ
 Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong môi trường nuôi trồng thủy sản theo định hướng tăng trưởng kinh doanh
 Tối thiểu 2 năm quản lý và phát triển con người trong môi trường đa địa điểm/đa văn hóa
 Kinh nghiệm làm việc theo KPI và thực hiện/đo lường các mục tiêu để thúc đẩy cải tiến liên tục
 Kiến thức vững chắc về quốc gia/khu vực, các đối thủ chính, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường
 Kinh nghiệm làm việc trong môi trường thương mại quốc tế, làm việc trong tổ chức ma trận
 Có khuynh hướng chiến lược mạnh mẽ, có khả năng ghi chép và truyền đạt các mục tiêu, sau đó triển khai các hoạt động chiến thuật có thể thực hiện được Thuộc tính/đặc điểm cá nhân
 Khả năng nhìn nhận tình huống từ góc độ thị trường/khách hàng
 Thông thạo tiếng Anh các kỹ năng. Các ngôn ngữ bổ sung liên quan đến quốc gia/khu vực là một lợi ích
 Có tổ chức và có khả năng đưa ra các quyết định khó khăn dựa trên mục tiêu và nguồn lực sẵn có
 Tập trung vào mục tiêu và hướng tới kết quả
 Kỹ năng ra quyết định mạnh mẽ dựa trên cả dữ liệu và kinh nghiệm
 Tính cách năng động và quyết đoán. Sẵn sàng thách thức hiện trạng
 Nghĩ toàn cầu, hành động địa phương
 Có tính xã hội và giao tiếp tốt, có khả năng kết nối và hợp tác làm việc giữa các nền văn hóa khác nhau
 Kỹ năng tổ chức mạnh mẽ
 Kỹ năng huấn luyện và động viên nhóm tốt
 Thái độ có thể làm được, sẽ làm được
 Động lực mạnh mẽ để liên tục cải tiến
 Người biết lắng nghe
 Kiến thức tốt về nền tảng, công cụ và hệ thống bao gồm MS Office, Power BI, CRM
 Sẵn sàng đi du lịch Báo cáo cho: Giám đốc khu vực Báo cáo trực tiếp: Đội ngũ quản lý địa phương
Quyền lợi
Lương thưởng và các phúc lợi hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.
Nhà tuyển dụng

Công ty TNHH INVE Việt Nam

Công ty TNHH INVE Việt Nam có văn phòng chính tại Tp.HCM. Thương hiệu INVE chuyên về các sản phẩm thủy sản đã có mặt tại Việt Nam hơn 20 năm nay.
Nộp hồ sơ
Hoàng Ngọc Khánh Linh - n.hoang@inveaquaculture.com
Nơi làm việc
Việt Nam
Số lượng
1
Mức lương
Thỏa thuận đồng
Hình thức
fulltime
Ngày đăng
12/11/2023
Hạn nộp hồ sơ
15/12/2023
Gợi ý
logo
BQ&Q CORPORATION
Nhân viên kinh doanh văn phòng
còn +14 ngày
logo
TẬP ĐOÀN VIỆT ÚC
NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI - VIỆT ÚC BẠC LIÊU
còn 0 ngày
logo
Anhviet.Coltd
Nhân viên phòng lab
còn 0 ngày
logo
Anhviet.Coltd
kỹ thuật Tảo - KT p.lab
còn 0 ngày
logo
Tép Bạc
Quản lí chuỗi Lab
còn 0 ngày
logo
INVE VIETNAM Co.Ltd.
Tổng Giám Đốc
còn 0 ngày
logo
HƯNG PHÚ
TƯ VẤN BÁN HÀNG
còn 0 ngày
Xu hướng
...
Tép Bạc
Chuyên viên Kĩ thuật nuôi tôm
2199 lượt xem
...
Tép Bạc
Kỹ Thuật Viên Lab
1678 lượt xem
...
GROBEST VIỆT NAM
Quản lý kinh doanh
1310 lượt xem
...
CÔNG TY SG BIOTECH
nhân viên kinh doanh
529 lượt xem
...
GROBEST VIỆT NAM
Quản lý kinh doanh
78 lượt xem