bệnh trên hàu

Phòng bệnh do Perkinsus ở ngao, nghêu

Hàu Mỹ (Crassostrea virginica) ở bên