Giăng lưới bắt cá

64 năm “Gây dựng ngành thủy sản”

Kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống ngành thủy sản (01/04/1959 – 01/04/2023).

Nổi bật
Nước thải
Nuôi tôm công nghệ cao, nguy cơ ô nhiễm môi trường cũng cao
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đạt hiệu quả và đóng góp tỷ trọng rất lớn vào thị phần kinh tế của địa phương.

Tin từ doanh nghiệp

Nhãn hàng thủy sản

SH_Vitamin
PREMIX BỔ SUNG VITAMIN CHO THỨC ĂN TÔM
SH_Minearl
PREMIX BỔ SUNG KHOÁNG CHO THỨC ĂN TÔM
Zyme Fish +
MEN TIÊU HÓA CHO CÁ
Nutri Fish
HỖN HỢP VITAMIN, KHOÁNG VÀ AXIT AMIN CHO CÁ

Mua bán

Thủy sản qua video