Thêm một loài tôm tiềm năng cho nuôi trồng thủy sản

Thêm một loài tôm tiềm năng cho nuôi trồng thủy sản

Việc thiết lập thành công hệ thống nuôi ấu trùng tôm nâu châu Âu có thể được sử dụng để phát triển hệ thống nuôi quy mô lớn cho ấu trùng tôm nâu C. crangon trong cả hai hệ thống nước chảy và hệ thống tuần hoàn.

Nổi bật
Kiên Giang: Hơn 1.500 ha tôm nuôi chết do thời tiết bất lợi
Kiên Giang: Hơn 1.500 ha tôm nuôi chết do thời tiết bất lợi
Những ngày qua do diển biến bất lợi của thời tiết nắng nóng kéo dài làm diện tích tôm nuôi của bà con huyện An Minh tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại đáng kể và đang có chiều hướng gia tăng.

Thuốc - hóa chất

SIVIBAC Plus

Vi sinh chuyên xử lý đáy ao nuôi tôm, cá

ANBINH
BZT®BIO

Xử lý môi trường

A.T.C Việt Nam
BZT®DIGESTER

Xử lý đáy ao

A.T.C Việt Nam
BZT®AQUA

Xử lý môi trường nước ao nuôi

A.T.C Việt Nam

Mua bán

Thủy sản qua video

Ứng dụng bể biogas xử lý nước thải trong nuôi tôm siêu thâm canh

Đây là mô hình sử dụng bể biogas xử lý nước thải trong nuôi tôm siêu thâm canh được giới thiệu trong Chương trình Khoa Học Công Nghệ tỉnh Cà Mau.