Carbohydrate

Nguồn Carbohydrate khác nhau ảnh hưởng thế nào đến tôm thẻ chân trắng?

Các nguồn carbon hữu cơ khác nhau sử dụng trong hệ thống biofloc tác động thế nào kích thích tăng trưởng và tăng cường miễn dịch ở tôm thẻ chân trắng.

Nổi bật
Chân vịt ghe tàu
Nghề “chân vịt”
Tại Cà Mau, nghề sửa chữa và gia công chân vịt đã có từ lâu đời, nhưng do quá trình công nghệ hoá, đường sá ngày càng được mở rộng, nghề này ít được duy trì. Chỉ riêng một số cơ sở lớn lưu giữ nghề, vì nghề truyền từ nhiều thế hệ.

Tin từ doanh nghiệp

Thuốc - hóa chất

TS 999

Điều trị bệnh phân trắng trên tôm

Trường Sinh Group
SIVIBAC Plus

Vi sinh chuyên xử lý đáy ao nuôi tôm, cá

ANBINH
BZT®BIO

Xử lý môi trường

A.T.C Việt Nam
BZT®DIGESTER

Xử lý đáy ao

A.T.C Việt Nam

Mua bán

Thủy sản qua video

Tăng cường quản lý ao nuôi tôm thời điểm giao mùa

Khi nuôi tôm trong mùa mưa, người nuôi sẽ gặp nhiều thách thức do nhiệt độ, độ mặn, pH trong ao đều bị giảm đột ngột. Bên cạnh đó các yếu tố khác cũng ảnh hưởng bất lợi cho tôm nuôi. Để hạn chế rủi ro, bà con nuôi tôm cần quan tâm đến công tác chuẩn bị ao đầm nuôi thả giống và quản lý các yếu tố môi trường, nước, thức ăn... có vậy mới đạt được vụ nuôi như ý.