Quy định

Dẫn nguồn

Yêu cầu mọi thông tin mà bạn dẫn lại từ Tép Bạc vui lòng ghi rõ "Nguồn tepbac.com". Chúng tôi có nhiều cách để tố cáo nếu bạn vi phạm điều này.

Cam kết

Miễn phí
Với tiêu chí hỗ trợ phát triển ngành thủy sản, tepbac.com cam kết miễn phí và luôn luôn miễn phí với người dùng.

Bảo mật

Tép Bạc cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên và đảm bảo không cung cấp thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Thông tin chính xác

Chúng tôi luôn cố gắng để đưa những thông tin chính xác nhất có thể.

Tôn trọng sở hữu trí tuệ

Bất cứ thông tin nào chúng tôi đưa có vấn đề về bản quyền tác giả, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để có phương án giải quyết.