Cách tra cứu thông tin

Tìm nhanh

Tại khung tìm kiếm nhanh trên web bạn gõ từ khóa vào và nhấn enter hoặc click nút tìm kiếm để hệ thống trả lại kết quả. Hệ thống sẽ dò tìm liệt kê chính xác cụm từ bạn gõ vào. Ngoài ra bạn có thể ghép nhiều từ khóa lại bằng toán tử (+).

Kết quả sẽ được sắp xếp theo thứ tự ở mỗi trang 5 kết quả cho mỗi loài thủy sản, bệnh thủy sản, thuốc thủy sản.

Tìm theo mục

Để tìm kiếm chính xác hơn bạn nên vào mục riêng của nó để tra cứu sẽ có kết quả tốt hơn.

Dùng công cụ Google

tepbac.com
tích hợp hệ thống tìm kiếm bằng google, bạn có thể dùng nó bằng cách nhấn vào nút Tìm bằng Google trong trang tìm kiếm.