Giá thủy sản mới cập nhật

Cá điêu hồng tại ao 34.000 đ -2.000 24-05
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 110.000 đ -2.000 22-05
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 88.000 đ -3.000 22-05
Cá điêu hồng tại ao 36.000 đ 22-05
Cá lóc nuôi tại chợ 47.000 đ -3.000 22-05
Sò huyết loại 60-70 con/kg 125.000 đ 125.000 22-05
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 170.000 đ 170.000 22-05
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 250.000 đ 250.000 22-05
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 74.000 đ -3.000 22-05
Tôm sú 30 con (ao) 185.000 đ 3.000 22-05
Tôm sú loại 20 con tại ao 205.000 đ -5.000 22-05
Cá tra tại ao 27.000 đ -2.000 21-05
Cá tra tại ao 29.000 đ 16-05
Cá lóc nuôi tại ao 34.000 đ -2.000 16-05
Cá điêu hồng tại ao 34.000 đ -2.000 16-05
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 112.000 đ 16-05
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 91.000 đ 16-05
Cá sặc rằn tại ao 55.000 đ 5.000 10-05
Cá lóc nuôi tại ao 36.000 đ 07-05
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 77.000 đ 07-05