Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 28-09-2023

Tepbac
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

150.000đ 5.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
hangtravinh
hangtravinh
hangtravinh
Dangminhnhat
Dangminhnhat
Dangminhnhat
khoatuan
khoatuan
khoatuan
khoatuan
khoatuan
khoatuan