Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 03-03-2024

Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

150.000đ 30.000
Tepbac

Tôm sú 30 con (ao)

230.000đ 10.000
Tepbac
phtuyet
phtuyet
phtuyet
phtuyet
duykhanhcm
duykhanhcm

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

99.000đ Cà Mau
kks, đường đò -2
duykhanhcm

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

116.000đ Cà Mau
kks, đường đò -2
Dangminhnhat
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac