Giá thủy sản hôm nay

Cập nhật ngày 21-03-2023

Tepbac
Tepbac

Ếch (tại trại)

60.000đ 3.000
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac
phongnha

Tôm thẻ (100con/kg) tại ao

100.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy đập đá xem màu xanh
phongnha

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

108.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy đập đá xem màu xanh
phongnha

Tôm thẻ (80con/kg) tại ao

108.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy đập đá xem màu xanh
phongnha

Tôm thẻ 50 con/kg tại ao

130.000đ Sóc Trăng
ao bạt đáy đập đá xem màu xanh

Cập nhật ngày 17-03-2023

tiendat
tiendat
Tepbac
Tepbac
Tepbac
Tepbac

Tôm sú 40 con (ao)

210.000đ 10.000