TÌM VIỆC THỦY SẢN DỄ DÀNG

Khám phá hơn 5.000+ cơ hội việc làm thủy sản có trên Tepbac.

Nhân tài ngành thủy sản

Tuyển dụng trên Tép Bạc là nơi tuyệt vời kết nối nhân sự dành riêng cho ngành thủy sản

Nhóm tuyển dụng trên Facebook
Lưu Tin

Với tài khoản miễn phí bạn vẫn có chức năng lưu lại mẫu tin để đăng nhanh lại những lần sau, chỉ một lần click chuột.

Kết Nối

Hệ thống sẽ gửi email tự động đến các ứng viên phù hợp và ngược lại khi có hồ sơ mới sẽ tự động gửi thông tin về nhà tuyển dụng phù hợp.

Riêng Tư

Hồ sơ ứng viên sẽ được bảo mật trước bộ máy tìm kiếm giúp đảm bảo tính riêng tư.