Việt Úc

Nhân viên Điều phối
Nhân viên Thị trường
Nghiên cứu phát triển cấp cao

xem thêm

PILMICO FEEDS 21 - T09

Trợ Lý Hành Chính (Kinh Doanh Thủy Sản)

Thỏa thuận QL 30, CCN Thanh Bình, xã... xem thêm

INNOVET CO.,LTD 20 - T09

Nhân viên kinh doanh nằm vùng

Thỏa thuận Miền Tây, Miền Đông xem thêm

CÔNG TY TNHH TIỆP PHÁT 15 - T09

Nhân Viên

Thỏa thuận Miền Nam, Mièn Trung xem thêm

TRUNGSONCORP 13 - T09

Nhân viên kỹ thuật nuôi tôm

Thỏa thuận Tổ 06, ấp Ngã Tư, xã Dương... xem thêm

TRUNGSONCORP 13 - T09

Nhân viên

Thỏa thuận Tổ 06, ấp Ngã Tư, xã Dương... xem thêm

APA 11 - T09

NHÂN VIÊN THU MUA

Thỏa thuận Long An xem thêm

APA 11 - T09

NHÂN VIÊN IPC (In-Process Control)

Thỏa thuận Long An xem thêm

TP 11 - T09

Nhân Viên Mar – Truởng Nhóm Mar (3 Nhân Sự)

Thỏa thuận Hồ Chí Minh xem thêm

APA 11 - T09

NV Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Thỏa thuận Long An xem thêm

Ứng viên

Tô Công Thiên

Đai Học Cần Thơ

T.Thông

Đại học - ngành NTTS (chuyên ngành bệnh học)

Phạm Văn Nhật

Cao Đẳng Nuôi Trồng Thủy Sản

N.K.Hòa

Đại học

N.H.Vủ

Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản

Nguyễn Đình Thảnh

Cao đẳng nuôi trồng thủy sản

Lê Xuân Thùy Dương

Kỹ sư Kinh tế quản lý NTTS

T.T.Y.Quyên

Cao đẳng nuôi trồng thủy sản

P.C.Linh

kỹ sư chế biến thủy sản

T.K.Nhiệm

Đại Học Nuôi Trồng Thủy Sản

Nhà tuyển dụng gần đây