Tuyển dụng trên Tép Bạc là nơi đăng tuyển nhân sự dành riêng cho ngành thủy sản với tài khoản miễn phí bạn vẫn có chức năng lưu lại mẫu tin để đăng nhanh lại những lần sau.

Hệ thống sẽ gửi email tự động đến các ứng viên phù hợp và ngược lại khi có hồ sơ mới sẽ tự động gửi thông tin về nhà tuyển dụng phù hợp.

Ứng viên

Nhà tuyển dụng gần đây