Chuyên gia cố vấn

Thông tin trên thủy sản tép bạc được đầu tư nghiêm túc và hỗ trợ bởi ban cố vấn.


Tiến sĩ
Nguyễn Tiến Diệt
Trưởng phòng Nuôi trồng Thủy sản - Chi cục Thủy sản Tiền Giang
Thạc sĩ
Nguyễn Văn Dũng
Trung tâm khuyến nông Long An
Thạc sĩ
Trần Văn Hào
Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC)
Tiến sĩ
Trương Khắc Hiếu
Bộ môn Nuôi trồng thủy sản - ĐH Tiền Giang
Tiến sĩ
Nguyễn Hoàng Lâm
Khoa học môi trường
Thạc sĩ
Nguyễn Hữu Lộc
Khoa sinh học ứng dụng - ĐH Tây Đô
P. Giáo sư
Đinh Thế Nhân
Khoa thủy sản - ĐH Nông Lâm TP. HCM
Thạc sĩ
Dương Hoàng Oanh
Bộ môn thủy sản - ĐH Trà Vinh
Thạc sĩ
Nguyễn Trường Sinh
Bộ môn thủy sản - ĐH Trà Vinh
Tiến sĩ
Nguyễn Thành Tâm
Khoa sinh học ứng dụng - ĐH Tây Đô
Tiến sĩ
Bùi Quang Tề
Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1
Thạc sĩ
Nguyễn Văn Tư
Khoa thủy sản - ĐH Nông Lâm TP.HCM