Quảng cáo thủy sản

tepbac.com
là chuyên trang thông tin thủy sản có lượng nội dung đa dạng nhất Việt Nam.

Với 22 ngàn thành viên và hơn 300 ngàn lượt truy cập mỗi tháng đến từ người chăn nuôi, kinh doanh, hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và học tập trong ngành thủy sản.

Nếu bạn muốn kết nối với những công dân thủy sản tiến bộ luôn cập nhật thông tin mới và có sức ảnh hưởng này, hãy email đến [email protected] hoặc liên hệ số 08888 34 988 để trao đổi hợp tác.

Advertise Tep Bac
Ngay lúc này