Vai trò của Enterococcus spp trong nuôi trồng thủy sản

Bài viết tổng hợp những nghiên cứu về vai trò của Enterococcus spp trong nuôi trồng thủy sản hay cụ thể hơn là các nghiên cứu về công dụng của chủng Enterococcus spp...

Tin theo chủ đề