Hoạt chất mới ức chế virus gây hội chứng đốm trắng WSSV

Nghiên cứu này của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy rằng Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) có thể là một phương pháp mới để điều trị hoặc kiểm soát hội chứng đốm...

Tin theo chủ đề