Cách tải tài liệu

1. Đăng ký

Tài liệu trên tepbac.com phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu hoàn toàn miễn phí.
Trước tiên bạn phải đăng nhập (nếu chưa có tài khoản đăng ký tài khoản miễn phí tại đây: https://tepbac.com/user/register.htm).

Nếu bạn đăng nhập trên khung đăng nhập thì cần phải chạy lại trang này.

2. Chọn tài liệu cần tải

Nhấn vào nút [tải về]. Cửa sổ mới sẽ hiện ra như hình:
* Trường hợp 1:
Hiện lên của sổ trực tiếp download. mediafire-download-tepbac


* Trường hợp 2:
Hiện lên của sổ xem tài liệu như hình.
mediafire-view-tepbac


Nhấn tiếp vào nút DOWNLOAD như trên hình sẽ trở lại trường hợp 1.

3. Tải tài liệu

Nhấn vào nút DOWLOAD trên hình để máy tính tự động tải tài liệu về máy. Sau đó máy sẽ hỏi nơi để lưu tài liệu, bạn chọn nơi để lưu tài liệu là xong.

Chúc bạn thành công và có được tài liệu hay!