AlphaBac - AlphaBac (Blue Aqua International)

AlphaBac - AlphaBac (Blue Aqua International)

{-item.name-}

{-item.price_new-}₫

Khuyến mãi

{-item.name-}

Mô tả sản phẩm
AlphaBac vi sinh và enzyme xử lý đáy và nước cho ao nuôi công nghiệp
Thuy San JJ
Xem
100+ Sản phẩm 4.9+ Đánh giá 1000+ Đã bán
Giới thiệu sản phẩm
THÀNH PHẦN:

Giới Thiệu

AlphaBac kết hợp một loạt công thức đặc biệt của các vi sinh vật hiệu suất cao thích nghi và vi chất dinh dưỡng được phát triển để sử dụng trong quá trình phân hủy sinh học của chất thải trong cột nước và đất đáy ao ngay cả ở điều kiện oxy thấp. 

Các enzym và các sản phẩm được tạo ra từ vi khuẩn trong AlphaBac tiêu hóa chất thải nhanh chóng và hiệu quả. Việc sử dụng dự phòng AlphaBac có thể có lợi trong việc kiểm soát lượng vi khuẩn gây bệnh trong hệ thống nuôi trồng thủy sản.

Lợi ích

Phân hủy các chất hữu cơ, bùn, chất thải của cá, thức ăn thừa và sinh vật phù du còn lại trong nước và đất đáy ao.

Tăng tốc khởi động nhanh các hệ thống mới và giúp phục hồi sau sự cố sập tảo.

Ngăn chặn tảo, vi khuẩn và mầm bệnh không mong muốn trong ao.

Duy trì sự hiện diện của thực vật phù du quan trọng ở trạng thái cân bằng và ngăn chặn sự nở hoa quá mức và chết đi của thực vật phù du

Tăng cường hiệu quả loại bỏ hữu cơ của các hệ thống sinh học, cung cấp BOD, COD và TSS trong nước thải đầu ra thấp hơn

Tăng cường quá trình nitrat hóa và nhanh chóng loại bỏ các khí độc hại, chẳng hạn như amoniac, nitrit, nitrat và hydro sunfua.

Cải thiện chất lượng nước và đất ao, giúp tăng tỷ lệ sống, tăng trưởng và năng suất.

Tạo môi trường đất tốt hơn cho nhiều sinh vật đáy hơn.

Thông số kỹ thuật:

Chứa tối thiểu 3 × 10^9 (3 tỷ) cfu / g vi khuẩn kỵ khí hiếu khí và kỵ khí, vi chất dinh dưỡng và hỗn hợp enzyme

Sản phẩm tương tự
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-}

{-item.name-} - {-item.alias-}

Đánh giá sản phẩm
img-logo-cmt

{-item.username-}

{-item.add_time-}

{-item.total_like-} người thấy hữu ích

{-item.content-}