MUA

Cần thu mua số lượng lớn cá lóc(1-1.2kg)

Số lượng lớn
Bình Dương

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Bình Minh đang cần thu mua cá lóc từ 1-1.2 kg, 1 ngày có thể cung cấp từ 1 – 2 tấn và thời hạn hợp đồng là 1 năm. Nếu Trại cá của anh chị đáp ứng được yêu cầu trên, xin vui lòng liên hệ: 06506275789 hoặc Email: anna.nguyen@dsiland.com.vn

 Xin vui lòng liên hệ: 06506275789 hoặc Email: anna.nguyen@dsiland.com.vn

29-08-2016
29-08-2016