MUA

Cần mua khoáng nóng nuôi tôm

Nếu tốt và giá phai chăng sẽ mua lâu dài
Bạc Liêu

Cần nguồn cung cấp khoáng nóng. Xin cho biết thành phần, liều lượng, giá cả và giấy phép lưu hành có/không.

Cty TNHH Sao Mekong - saomekong@gmail.com - 0888 628 152

21-11-2016
21-11-2016