MUA

Mua Bạch Tuộc Tươi và Cấp Đông-0120 764 5467

10 tấn
Tất cả

Em mua 

Bạch tuộc nguyên liệu: 50g up, 250g up

Bạch tuộc đông block: 30-80g,80-120g,120g up, 100-200g

Anh Chị nào có xin liên hệ

0926 904 517-0120 764 5467- 086 650 7722

Email: sale02.tnr@gmail.com

16-12-2016
16-12-2016