MUA

Mua sản phẩm thủy sản sạch

Lớn
Cả nước
Hiện tại công ty chúng tôi đang có nhu cầu tìm kiếm các trang trại có khả năng cung ứng các sản phẩm thủy sản sạch nhằm hợp tác thu mua để cung ứng cho chuỗi siêu thị . Để tạo điều kiện cho các trang trại, người nông dân có nguồn thu ổn định.
Các sản phẩm chính hiện tại công ty chúng tôi đang có nhu cầu tìm kiếm bao gồm:
- Cá Tra
- Tôm Sú
- Tôm thẻ
- Cá bớp
- Cá rô phi.
Các hộ nuôi, trang trại nuôi có tiêu chuẩn phù hợp, vui lòng liên hệ với Huy nhé!
Trần Quang Huy
0944986368
27-09-2018
27-09-2018