MUA

Cần mua tép ong sinh sản số lượng lớn

100
Hà Nội
Cần mua số lượng lớn tép ong sinh sản để ép đẻ, để thí nghiệm cho trang https://sinhvatcanh.org/
Ai có bán liên hệ với mình nhé
Hội sinh vật cảnh Hà Nội
Địa chỉ: 19 Phố Đặng Dung, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 3733 1592
20-04-2020
20-04-2020