BÁN

DISSOLVINE NA2 hàng EDTA Hà Lan

Không giới hạn
Toàn quốc

DISSOLVINE NA2 (EDTA 2 MUỐI)

DISSOLVINE NA2 là edta dạng bột, đa dụng , tan tốt trong nước và cô lập linh hoạt được các ion kim loại trong ao.

1. Thành phần: edta chiếm hơn 99%

2. Công dụng:

- EDTA là chất càng hoá thông dụng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực

- EDTA được sử dụng trong sản xuất chất tẩy rửa 33%, xử lý nước 18%, công nghiệp giấy 13% (được sử dụng để phòng những ảnh hưởng của các ion Fe2+, Cu2+, Mg2+ trong quá trình tẩy trắng) và một số ngành khác.

Trong nuôi trồng thuỷ sản:

- Khử phèn và các kim loại nặng trong nước, làm giảm độ cứng của nước.

- Thúc đẩy kiềm tốt cho nước vào ao và dễ dàng thúc đẩy tăng trưởng, ổn định sinh vật phù du.

- Giảm bệnh vàng mang ở tôm và sự tích tụ lớn của bùn trong ao.

Liều lượng: - Trong trại giống: 4 – 8 ppm. - Trong xử lý nước: 1 – 4 ppm. - Trong quá trình nuôi: 0.4 – 0.8 ppm Xuất xứ: Akzo Nobel – Hà Lan

Mọi chi tiết xin Liên hệ: + Điện thoại: 0915 073 479 + Người LH: M.s Vân Anh 01673 099 329 + Skype: vananhnt3

27-05-2019
16-05-2017