Tôm thẻ chân trắng giống

Lớn
Miền Nam
85

Tôm giống chất lượng cao, bố mẹ nhập từ Hawai và CP, công ty TNHH TM DV GTS Thiên Lộc nhận cũng cấp với số lượng lớn.

Mr.Long , điện thoại 01632605388

17-06-2017
Tin khác