BÁN

Men vi sinh xử lí nước và đáy ao Mỹ

lớn
TP.HCM
Men vi sinh xử lí nước và đáy ao
Thành phần:
- Bacillus Subtilis: 2*109 cfu/g
- Bacillus Licheniformis: 2*109 cfu/g
Công Dụng :
- Giúp ổn định tảo, duy trì chất lượng nước.
- Chuyển hóa các khí độc gây độc cho cá như NH2, NO2, H2S… trong ao nuôi sang dạng không độc.
- Làm sạch nền đáy ao nuôi bằng việc phân hủy các chất hữu cơ trong ao như thức ăn thừa, mùn bã hữu cơ, chất thải của động vật thủy sản…
- Giúp đáy ao không bị trơ mà luôn tơi xốp qua các vụ nuôi.
Sản phẩm :
- Bio powder ( dạng nước)
- Biopro Tablet (dạng viên nén 16g/1 viên)
Quy Cách: 10 Kg/Xô
Nhà Sản Xuất: Mỹ
0352937171
31-10-2020
16-06-2020