BÁN

Yucca bột Mỹ khử khí độc dùng trong nuôi trồng thủy sản

Lớn
Toàn Quốc
Quy cách: 25kg/bao
Xuất xứ: Mỹ
Công dụng:
Loại bỏ nhanh và ngăn chặn sự phát sinh các khí độc trong ao nuôi như H2S, NH3, NO2
Tăng cường hoạt động của các vi sinh vật có lợi, giúp phân hủy nhanh các chất hữu cơ dưới đáy ao
Làm tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước, giúp khắc phục nhanh hiện tượng tôm nổi đầu, kéo đàn do khí độc, thiếu oxy
Tăng lượng phiêu sinh vật bổ sung nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, ổn định pH, tạo màu nước đẹp
Tăng cường sức đề kháng, nâng cao quá trình miễn nhiễm ở tôm. Giúp tôm mau lướt qua bệnh tật.
Gia tăng tỷ lệ sống, giảm tỷ lệ hao hụt tôm con khi nuôi ở mật độ cao
Ổn định hệ tiêu hóa, giảm NH3 trong phân tôm, cá
Cách dùng Yucca nước:
Định kỳ: 1 lít cho 5.000m3 , định kỳ 10-15 ngày/lần
Cấp cứu nổi đầu: 1 lít cho 2.000 – 3.000m3
Trộn vào thức ăn: 3ml/1kg thức ăn (đối với hàng Mexico)
Hòa Yucca vào nước sạch với tỉ lệ 1:10 rồi tạt đều khắp ao
Cách dùng Yucca bột:
Định kỳ: 1kg cho 5.000m3 , định kỳ 10-15 ngày/lần
Cấp cứu nổi đầu: 1kg cho 2.000 – 3.000m3
Trộn vào thức ăn: 3g/1kg thức ăn (đối với hàng Mexico)
Hòa Yucca vào nước sạch với tỉ lệ 1:10 rồi tạt đều khắp ao
Quy cách: 25kg/bao
Xuất xứ: Mỹ
Công dụng:
Loại bỏ nhanh và ngăn chặn sự phát sinh các khí độc trong ao nuôi như H2S, NH3, NO2
Tăng cường hoạt động của các vi sinh vật có lợi, giúp phân hủy nhanh các chất hữu cơ dưới đáy ao
Làm tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước, giúp khắc phục nhanh hiện tượng tôm nổi đầu, kéo đàn do khí độc, thiếu oxy
Tăng lượng phiêu sinh vật bổ sung nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, ổn định pH, tạo màu nước đẹp
Tăng cường sức đề kháng, nâng cao quá trình miễn nhiễm ở tôm. Giúp tôm mau lướt qua bệnh tật.
Gia tăng tỷ lệ sống, giảm tỷ lệ hao hụt tôm con khi nuôi ở mật độ cao
Ổn định hệ tiêu hóa, giảm NH3 trong phân tôm, cá
Cách dùng Yucca nước:
Định kỳ: 1 lít cho 5.000m3 , định kỳ 10-15 ngày/lần
Cấp cứu nổi đầu: 1 lít cho 2.000 – 3.000m3
Trộn vào thức ăn: 3ml/1kg thức ăn (đối với hàng Mexico)
Hòa Yucca vào nước sạch với tỉ lệ 1:10 rồi tạt đều khắp ao
Cách dùng Yucca bột:
Định kỳ: 1kg cho 5.000m3 , định kỳ 10-15 ngày/lần
Cấp cứu nổi đầu: 1kg cho 2.000 – 3.000m3
Trộn vào thức ăn: 3g/1kg thức ăn (đối với hàng Mexico)
Hòa Yucca vào nước sạch với tỉ lệ 1:10 rồi tạt đều khắp ao
09-08-2021
09-08-2021