BÁN

Khoáng tinh khiết bổ sung khoáng cho thủy sản 058 56789 98

100
KCN Kiện Khê - Hà Nam
KHOÁNG TINH KHIẾT CANXI SƠN HÀ - SẢN PHẨM CUNG CẤP KHOÁNG THIẾT YẾU CHO TÔM
Với thành phần chủ yếu là các các bột khoáng đa lượng cho tôm như Ca,Mg,...... khi sử dụng trong ao nuôi khoáng sẽ có các vai trò:
Trần Hà - 058 56789 98
25-10-2021
25-10-2021