BIOPRO TABLET Vi sinh viên nén

Nguyên liệu

Vi sinh viên nén BIOPRO TABLET được nhập khẩu từ Mỹ, xử lý nhanh và hiệu quả khí độc và phân hủy nhanh thức ăn thừa và tảo

BIOPRO TABLET Vi sinh viên nén
10kg/Xô
Click chuột để đánh giá
8 3 bầu chọn

Thành Phần

– Bacillus Subtilis : 2*10^9 CFU – Bacillus Licheniformis : 2*10^9 CFU

Công Dụng

– Giúp ổn định tảo, duy trì chất lượng nước. – Chuyển hóa các khí độc gây độc cho cá như NH3, NO2, H2S… trong ao nuôi sang dạng không độc. – Làm sạch nền đáy ao nuôi bằng việc phân hủy các chất hữu cơ trong ao như thức ăn thừa, mùn bã hữu cơ, chất thải của động vật thủy sản… – Giúp đáy ao không bị trơ mà luôn tơi xốp qua các vụ nuôi.

Sử dụng

3 viên/1000m3
Tương tự