Vi sinh xử lý nhớt bạt

Xử lý nước

Care Bio là vi sinh xử lý nhớt bạt trong ao nuôi lót bạt

Vi sinh xử lý nhớt bạt
1kg/gói, 1 xô 6kg, 1 bao 25kg
Click chuột để đánh giá
8.3333333333333 6 bầu chọn

Thành Phần

Thành phần: Bacillus megaterium, Bacillus polymyxa, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Saccharomyces

Công Dụng

Công dụng: - Làm sạch nhớt bạt ở đáy và ven bờ ao nuôi - Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải của tôm cá - Làm sạch nước và đáy ao nuôi

Sử dụng

Rải trực tiếp xuống ao nuôi: - Tháng thứ 1: 1kg/1.000m3 - Tháng thứ 2: 2kg/1.000m3 Lưu ý: sử dụng vào lúc trời nắng lên (tầm 9-10h sáng), nên chạy quạt trước và sau khi sử dụng
Tương tự