ANTI VIBRIO-DPHA

ANTI VIBRIO DPHA: Phòng bệnh phân trắng, phát sáng, ngăn chặn sự phát triền của vi khuẩn Vibrio ở tôm nuôi.

ANTI VIBRIO-DPHA
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn
Thành phần

- Saponin, Acid lactic, nước cất.

Công dụng

- Phòng bệnh phân trắng, phát sáng, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn Vibrio ở tôm nuôi.

Cách dùng
- Hòa tan 1 lít ANTI VIBRIO-DPHA với 50-70 lít nước ao nuôi, rồi tạt trực tiếp xuống ao nuôi vào lúc trời nắng để tăng tác dụng của sản phẩm.
- Dùng 1 lít ANTI VIBRIO-DPHA tạt cho 2.000-3.000m3 nước, dùng liên tục từ 1-2 lần, 2 tuần một lần.

Tương tự