LALSEA PL PACK

Phân hủy nhanh chất hữu cơ tảo tàn, hấp thụ nhanh khí độc.

LALSEA PL PACK
Gói 400g
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn
Công dụng
  • Thúc đẩy loại bỏ Amoniac thông qua hấp thụ trực tiếp Amonia.
  • Xử lý hữu cơ bằng biện pháp sinh học và tối ưu hóa quá trình phân giải Nito trong ao.
  • Hoạt động tốt trong điều kiện độ mặn cao.
  • Nâng cao năng suất ao trong điều kiện nuôi thâm canh.
Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng LALSEA PL PACK cần được kết hợp với quy trình toàn diện thực hành tốt quản lí trại nhằm đảm bảo kết quả tốt nhất. Liều sử dụng phụ thuộc vào điều kiện thực tế như mật độ thả tôm giống, lượng oxy, mật độ tảo. Vui lòng tư vấn chuyên gia kỹ thuật của bạn nhằm đưa ra chương trinh sử dụng tốt nhất cho điều kiện cụ thể.

Tương tự