KING-SANTA

Ngăn chặn sự phát triển của tảo đỏ, cắt tảo, làm sạch môi trường nước ao nuôi.

KING-SANTA
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn
Thành phần
Saponin (min)
60%
Cát sạn (max)
5%
Dung môi (nước cất) vừa đủ
100%
Công dụng

Ngăn chặn sự phát triển của tảo đỏ, cắt tảo, làm sạch môi trường nước ao nuôi.

Liều lượng & Cách dùng
  • Hòa tan 1 lít KING-SANTA với 50-70 lít nước ao nuôi, rồi tạt trực tiếp xuống ao nuôi vào lúc trời nắng để tăng tác dụng của sản phẩm.
  • Dùng 1 lít KING-SANTA tạt cho 2.000-3.000m3 nước, dùng liên tục từ 1-2 lần, 2 tuần một lần.
Số lưu hành
  • Số tiêu chuẩn công bố: TCCS 03:2021/THH
  • Mã số tiếp nhận: 02-025924
Tương tự