NUTRITION FOR SHRIMP

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng cho tôm

NUTRITION FOR SHRIMP
Chai 250 ml
Click chuột để đánh giá
7.5714285714286 7 bầu chọn
Thành phần

Calcium gluconate,
Vitamin A,D3,E, B12,B6,PP

Công dụng

* Giúp tôm tăng trưởng nhanh, khỏe mạnh, tỉ lệ sống cao.
- Đối với tôm bột : tạo nền tảng cho sự phát triển của tôm khi chuyển sang nuôi tôm thịt.
- Đối với tôm lớn : giúp tôm đề kháng tốt với mầm bệnh, sự thay đổi đột ngột của môi trường, nhiệt độ.

Sử dụng

- Chai 250ml dùng trộn cho 250kg thức ăn cho tôm.
- Nên trộn NUTRITION for shrimp vào thức ăn mỗi lần cho ăn.

Tương tự