RHODO BACCIL

RHODO BACCIL Men vi sinh sống quang hợp phân hủy chất hữu cơ. Làm sạch chất lượng nước và đáy ao.

RHODO BACCIL
Click chuột để đánh giá
7 2 bầu chọn

Sản phẩm chất lượng cao được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn Sitto Thái Lan và đã được đăng ký lưu hành tại Việt Nam, mã số tiếp nhận: 02002943

THÀNH PHẦN
Mật độ vi sinh vật Rhodopseudomonas sp
1x109 cfu/lít
Bacillus Subtilis sp
1x109 cfu/lít

Dung dịch màu nâu đỏ, mùi thối đặc trưng.

CÔNG DỤNG
  • Phân huỷ chất hữu cơ như phân tôm, bã thức ăn, xác phiêu sinh vật trong nước thành mùn và CO2. Làm sạch chất lượng nước và đáy ao.
  • Hạn chế vi khuẩn gây bệnh, khống chế virus gây bệnh phát sáng và Zoothamnium, bệnh đốm trắng, bệnh phân trắng.
  • Hấp thu và làm giảm nhanh khí độc sinh ra trong qua trình phân hủy các hợp chất hữu cơ, chuyển đổi NH3 thành H2 làm giảm mùi hôi.
  • Tăng cường khả năng hoà tan Oxy trong nước.
  • Kích thích tăng trưởng phiêu sinh vật đáy.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Xử lý chất lượng nước:
  • Cải tạo ao: Ao cũ sử dụng 3-5 lít/1.000 m3. Nếu ao sạch, đất đáy ao cứng dùng 2-3 lít/1.000 m3. Hoà với nước, tạt đều khắp ao kết hợp với việc gây màu nước.
  • Tôm từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 2: 4 lít/1.000 m3. Định kỳ 1 tuần/lần.
  • Tôm từ tháng thứ 3 trở đi: 4 lít/1.000 m3. Định kỳ 2 lần/tuần.
Trộn cho ăn: 5-10 ml/kg thức ăn, trộn cho ăn tất cả các cử trong suốt vụ nuôi.Tương tự