VS - STAR

Sát thủ khí độc H2S. Phòng ngừa tôm nhảy chết do khí độc H2S.

VS - STAR
Click chuột để đánh giá
6 2 bầu chọn
Công dụng
  • Là hỗn hợp vi sinh chuyên biệt dạng nước, dễ thích nghi với môi trường và tăng sinh khối nhanh ở điều kiện có hoặc không có oxy.
  • Được nghiên cứu để giảm H2S trong nước và đáy ao.
  • ức chế vi khuẩn gây hại trong ao, ngừa bệnh phân trắng, EMS, gan tụy,...
  • Làm tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước và đáy ao.
  • Phân hủy chất hữu cơ, làm sạch nước, ổn định pH và màu nước.
Cách dùng

- Giai đoạn chuẩn bị ao: 1,5-2 lít/1000 m3 nước.

- Trong quá trình nuôi: 

  • Tháng thứ 1-2: 1-2 lít/1000 m3 nước, 1 lần/1 tuần.
  • Tháng thứ 3-4: 3-4 lít/1000 m3 nước, 2 lần/1 tuần.

- Sử dụng tốt nhất lúc có nắng (9-11h), mở sục khí trong suốt thời gian sử dụng.

- Không dùng chung với hóa chất, kháng sinh trước và sau 48 giờ sử dụng.

- Có thể điều chỉnh liều lượng phù hợp tùy theo chất lượng nước và mật độ nuôi.

Tương tự