ODORMEN

Hạ khẩn cấp khí độc NH3, NO2. Cấp cứu tôm nổi, kéo đàn, tấp mé

ODORMEN
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn
Lợi ích
  • Là sản phẩm đặc biệt duy nhất, được phối hợp giữa cây Yucca và cây Quillja cùng với men vi sinh có lợi bằng công nghệ tiên tiến của Mỹ.
  • Chất Quillja tăng cường hấp thụ gấp 3 lần khí độc NH3, H2S, NO2,... so với cây Yucca. giúp hạ khẩn cấp khí độc NH3, khi dùng Odormen trong trường hợp tôm nổi đầu, chạy đàn, tấp mé, đen mang do khí độc. Ngoài ra Odormen còn chứa vi sinh Bacillus subtilis giúp phân hủy mùn bã hữu cơ, làm sạch đáy ao. Tăng cường oxy hòa tan, ổn định màu nước.
Liều dùng
  • Tháng thứ nhất: 1 kg/ 6.000 m3 nước, định kỳ 10 - 15 ngày/ lần.
  • Tháng thứ hai: 1 kg/ 5.000 m3 nước, định kỳ 7 ngày/ lần.
  • Tháng thứ ba: 1 kg/ 4.000 m3 nước, định kỳ 5 ngày/ lần.
  • Trong trường hợp tôm nổi đầu, kéo đàn, tấp mé, ăn ít: 1 kg/ 3.000 m3 nước.
  • Ao ương tôm giống: 5 g/ 1 m3 nước.

Chú ý: Hòa tan Odormen với nước, sau đó tạt đều trong ao, nên tạt nhiều những nơi tập trung chất thải hoặc nơi thường xuyên cho tôm, cá ăn

Tương tự