YUCCA ZEO (tôm)

Hấp thu mạnh các khí độc. Phân hủy nhanh các chất hữu cơ, thức ăn thừa, phân của tôm. Làm sạch đáy ao và ổn định môi trường nước.

YUCCA ZEO (tôm)
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn
THÀNH PHẦN

Bacillus subtilis (min)………………………1,3 x 106 CFU
Protease* (min)………………………………17.500 UI
Saponin (min)………………………………. 1.500 mg
Kháng sinh, chất cấm………………………Không có
Ethoxyquin…………………………………….. Không có
Chất mang (Zeolite) vừa đủ……………….. 1 kg

NGUYÊN LIỆU 

Bacillus subtilis, Protease, bột chiết từ cây Yucca, bột Zeolite.

CÔNG DỤNG

- Hấp thu mạnh các khí độc: NH3, H2S, NO2, CH4
- Phân hủy nhanh các chất hữu cơ, thức ăn thừa, phân của tôm.
- Làm sạch đáy ao và ổn định môi trường nước.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ LIỀU DÙNG

- Rải đều lên mặt ao.
- Tháng thứ 1 & 2: 1kg/1.500m3 nước, định kỳ 15 ngày/lần.
- Tháng thứ 3 & 4: 1kg/1.000m3 nước, định kỳ 15 ngày/lần.
- Ao ương cá giống: 50g/1m2  mặt nước.

Tương tự