VB-EM super

Phân hủy chất thải hữu cơ đối với kháng khuẩn Vibro gây bệnh

VB-EM super
Click chuột để đánh giá
6.25 4 bầu chọn
THÀNH PHẦN

Bacillus subtilis (min)

Dung môi (nước cất) vừa đủ

CÔNG DỤNG
  • VB-EM phân hủy các chất bẩn, xác tảo tàn, thức ăn thừa, chất lơ lửng trong nước. 
  • VB-EM ngăn ngừa sự hình thành khí độc NH3, NO2, H2S. Duy trì chất lượng nước, ổn định pH trong ao nuôi.
CÁCH DÙNG
  • Sử dụng đối kháng khuẩn Vibrio gây bệnh: Dùng 1 lít VB-EM/1.200-1.500 m3 nước, định kỳ 2 ngày/lần.
  • Xử lý chất thải hữu cơ ở nền đáy ao: Dùng 1 lít VB-EM/1.000-1.200 m3 nước, xử lý 2-3 ngày liên tục.


Tương tự