POND-EVIR

Chế phẩm sinh học gồm nhiều chủng “VI SINH - NẤM MEN - ENZYME” với hoạt lực mạnh chuyên xử lý nước và đáy ao trong nuôi trồng thủy sản.

POND-EVIR
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn

CÔNG DỤNG:

POND-EVIR là chế phẩm sinh học gồm nhiều chủng “VI SINH - NẤM MEN - ENZYME” với hoạt lực mạnh chuyên xử lý nước và đáy ao trong nuôi trồng thủy sản.

- Phân hủy các chất hữu cơ lơ lững trong nước, cải thiện chất lượng nước và tạo điều kiện thuận lợi cho tôm cá phát triển.

- Ngăn chặn sự gia tăng phát triển của vi khuẩn gây bệnh trong môi trường nuôi như các chủng vi khuẩn gây bệnh Vibrio.

- Xử lý trực tiếp nhớt bạt, bùn, đáy ao và phục hồi nhanh chất lượng đáy ao.

- Phân hủy và giảm H2S, NH3, NO2, NO3,... trong ao nuôi tôm cá.

- Giúp hệ tảo có lợi, thực vật phù du phát triển, tăng năng suất và tăng cường hệ miễn dịch

POND-EVIR là giải pháp nuôi an toàn

THÀNH PHẦN trong 1 kg:

* Các thành phần chính:

Bacillus spp. (min): 5x1011 CFU

* Các thành phần khác:

Tá dược vừa đủ (Dextrose) : 1 kg

* CFU (Colony Forming Unit): Đơn vị hình thành khuẩn lạc 

* Chất cấm và kháng sinh: Không có

NGUYÊN LIỆU CHÍNH: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus amyloliquefaciens, Lactobacillus, Saccharomyces cerevisiae, Amylase, Cellulase, Protease, Xylanase và đường (Dextrose)

CÁCH DÙNG:

ĐÓNG GÓI: 200 gram, 1 kg, 10 kg.

Thời gian nuôi Liều sử dụng (Với độ sâu nước 1 m)

- Tháng thứ 1 300 gram/10.000 m3/1 lần/ngày. Sử dụng 7 ngày /1 tuần

- Tháng thứ 2 400 gram/10.000 m3/1 lần/ngày. Sử dụng 7 ngày/1 tuần

- Tháng thứ 3 500 gram/10.000 m3/1 lần/ngày. Sử dụng 5 ngày/1 tuần

- Tháng thứ 4 600 gram/10.000 m3/1 lần/ngày. Sử dụng 5 ngày/1 tuần

Tương tự