Feed Treat

Bổ sung vi sinh vật có lợi trong thức ăn thủy sản nhằm cải thiện sức khỏe đường ruột của vật nuôi thủy sản

Feed Treat
Click chuột để đánh giá
5 1 bầu chọn

BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

CÔNG DỤNG:

  • Bổ sung vi sinh vật có lợi trong thức ăn thủy sản nhằm cải thiện sức khỏe đường ruột của vật nuôi thủy sản

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

  • FeedTreat có hiệu quả đối với tất cả các loài cá có vây, giáp xác và động vật thân mềm ở nước ngọt, nước lợ, và nước mặn.

Hướng dẫn sử dụng: Tôm và tôm lớn

FeedTreat (g)/ kg thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh
g/kg thức ăn
Mức độ thường xuyên
Điều kiện bình thường
5g/kg
Hàng ngày- lần cho ăn đầu tiên
Nếu có mầm bệnh được phát hiện
5g/kg
Cho ăn 2 lần/ngày

ĐỐI VỚI THỨC ĂN KHÔ:

  • Thêm dầu hoặc nước để làm ẩm FeedTreat đủ để kết dính với viên khô và trộn kỹ. Tránh quá nhiều nước để đảm bảo hấp thụ hoàn toàn theo thức ăn.

ĐỐI VỚI THỨC ĂN ẨM:

  • Áp dụng công thức khô trực tiếp vào thức ăn ẩm và trộn kỹ để phân bổ đều trên thức ăn

NGUYÊN LIỆU CHÍNH

  • Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus pumilus, Bacillus subtilis và chất mang (Sodium chloride).

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

STTChỉ tiêu
Đơn vị tính
Mức chất lượng
1Độ ẩm (max)
%
20,0
2Bacillus licheniformis (min)
Cfu/g
2 x 108
3Bacillus amyloliquefaciens (min)
Cfu/g
6,6 x 108
4Bacillus pumilus (min)
Cfu/g
5,09 x 108
5Bacillus subtilis (min)
Cfu/g
6,9 x 108
6Chất mang (Sodium chloride)
Thêm vừa đủ 100%
Thêm vừa đủ 100%


Tương tự