Quản lý môi trường nuôi cá tra trong lồng bè

Sưu tầm
Cập nhật 19/10/2012

1. Vệ sinh lồng/bè:
- Trong quá trình nuôi, mỗi tuần phải tiến hành 2 lần vệ sinh cọ rửa sạch các tạp chất bám trong và ngoài lồng/bè.
- Hàng ngày cho cá ăn thức ăn sạch. Trước khi cho ăn vớt bỏ thức ăn thừa trong lồng/bè.
2. Bảo đảm môi trường nuôi và phòng bệnh cho cá nuôi lồng/bè:
Sử dụng một số hoá chất sau đây treo trong lồng/bè để khử trùng môi trường nước, diệt các tác nhân gây bệnh ngoại ký sinh cho cá nuôi.
a. Vôi nung (CaO) để khử  trùng và khử chua cho môi trường nước: 
- Dùng vôi nung đựng trong bao tải treo ở đầu nguồn nước hoặc khu vực cho ăn trong các lồng bè. 
- Túi treo cách mặt nước khoảng 1/3 - 1/2 độ sâu của nước trong lồng/bè. 
- Liều lượng sử dụng là 2-4 kg vôi cho 10 m3 nước. 
- Khi vôi tan hết lại tiếp tục treo túi khác
b. TCCA  (Tricloisoxianuric axit)
- Thuốc đựng trong túi vải treo trong lồng, bè (vị trí và độ sâu treo như túi vôi). 
- Liều lượng sử dụng là 50 g/10 m3 nước, mỗi tuần treo 2 lần.

Tài liệu tham khảo
Thẻ