Hỗ trợ để chuyển đổi nghề đánh thủy sản bền vững
Hỗ trợ để chuyển đổi nghề đánh thủy sản bền vững
Để phát triển ngành đánh bắt thủy sản theo hướng bền vững, huyện Long Điền đang có nhiều giải pháp giảm dần nghề lưới...
10/03/2018
Cam kết lúc ra khơi
Cam kết lúc ra khơi
Chưa lúc nào mà lời cam kết của ngư dân trước các cơ quan chức năng trong phiên mở biển đầu năm mang một ý nghĩa quan...
09/03/2018
Thủy sản, chưa thấy cửa thoát "thẻ vàng" EU
Thủy sản, chưa thấy cửa thoát "thẻ vàng" EU
Mặc dù đã vào giai đoạn nước rút của cảnh báo thẻ vàng thuỷ sản từ Liên minh châu Âu (EU), nhưng đến thời điểm này, vẫn...
09/03/2018
Mùa sứa biển Quảng Nam
Mùa sứa biển Quảng Nam
Ngư dân vùng biển xã Bình Nam (Thăng Bình) đã bắt đầu cho những chuyến đánh bắt gần bờ năm mới 2018. Những chuyến biển...
09/03/2018
EU đang tăng cường kiểm tra giấy chứng nhận khai thác hải sản
EU đang tăng cường kiểm tra giấy chứng nhận khai thác hải sản
Một số bộ hồ sơ xuất khẩu của các doanh nghiệp bị cơ quan thẩm quyền EU đề nghị cơ quan thẩm quyền Việt Nam xác minh...
07/03/2018
Sắp hết thời hạn, “thẻ vàng” từ EC đang được gỡ thế nào?
Sắp hết thời hạn, “thẻ vàng” từ EC đang được gỡ thế nào?
Liên quan tới nạn khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), chỉ còn hơn 1 tháng nữa là hết...
07/03/2018
Nghệ An: Hỗ trợ 35% giá trị tàu lớn cho ngư dân bám biển
Nghệ An: Hỗ trợ 35% giá trị tàu lớn cho ngư dân bám biển
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/CP, quy định hỗ trợ một lần cho ngư dân đóng tàu mới công suất từ 800CV trở lên với...
05/03/2018
Từ 2018: Đóng mới tàu vỏ thép hỗ trợ tối đa 8 tỷ đồng/tàu
Từ 2018: Đóng mới tàu vỏ thép hỗ trợ tối đa 8 tỷ đồng/tàu
Chính sách hỗ trợ tối đa 8 tỷ đồng/tàu khi đóng mới tàu vỏ thép được thực hiện kể từ ngày 1-1-2018.
02/03/2018