Sinh sản nhân tạo cá tra

Tác giả: TT Giống | Đóng góp bởi: bakhanh
09-06-2012 | bakhanh | 4755 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Video các bước cụ thể thực hiện cho cá tra sinh sản nhân tạo.
Bình luận