!

Nuôi cá chình theo hình thức công nghệ cao tại Nha Trang

Tác giả: THVL2 | Đóng góp bởi: duynhut
01-06-2015 | duynhut | 1758 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Cá chình là loại thủy sản có giá trị kinh tế cao. Tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, việc áp dụng hệ thống tuần hoàn khép kín trong nuôi cá chình đã đáp ứng được tiêu chí môi trường, giảm được dịch bệnh trên cá, mở ra triển vọng cho nghề này tại địa phương
Bình luận