Kinh tế thủy sản 03-06-2015

Tác giả: Đài Truyền hình Sóc Trăng | Đóng góp bởi: duynhut
04-06-2015 | duynhut | 636 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Có nhiều nguyên nhân khiến cho tôm nuôi bị chết. Trong đó, có nguyên nhân do tôm giống bị nhiễm bệnh, bởi lẽ tôm giống quyết định 50% thành bại của nghề nuôi tôm. Mặc dù biết tôm giống có vai trò quan trọng đối với người nuôi tôm, nhưng đến nay công tác quản lý chất lượng tôm giống vẫn chưa đồng đều.
Bình luận