!

Ứng dụng KHCN trong sản xuât tại vùng cao ALưới

Tác giả: VTV Huế | Đóng góp bởi: duynhut
12-06-2015 | duynhut | 1244 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau: - Mục " Ý tưởng" sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về giỏ rác xanh - Mục "Khoa học và cuộc sống" sẽ giúp tìm hiểu về những ứng dụng KHCN taijhuyeenj vùng cao A Lưới - Mục "Khám phá công nghệ" sẽ giới thiệu một số phát minh hữu ích trên thế giới hiện nay Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.
Bình luận