Kinh tế nông thôn 12-06-2015: Cần có định hướng phát triển vùng nuôi cá lóc

Tác giả: Đài Truyền hình Đồng Tháp | Đóng góp bởi: duynhut
16-06-2015 | duynhut | 745 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Mặc hàng khô cá lóc ngày càng được thị trường ưa chuộng, kéo theo nghề nuôi cá lóc cũng phát triển. Tuy nhiên với diện tích nuôi manh mún, quy mô nhỏ, kỹ thuật nuôi còn nhiều hạn chế rất khó xây dựng thương hiệu đảm bảo cho việc phát triển bền vững.
Bình luận