!

Thuyền du lịch sử dụng năng lượng mặt trời

Tác giả: Đài Truyền hình Đồng Tháp | Đóng góp bởi: duynhut
16-06-2015 | duynhut | 921 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Thuyền du lịch sử dụng năng lượng mặt trời là một giải pháp kỹ thuật, có thể áp dụng rộng rãi ở các vùng du lịch sinh thái, do có nhiều ưu điểm nổi bật so với các loại thuyền sử dụng nhiên liệu xăng dầu
Bình luận