Tái cơ cấu nông nghiệp 14-06-2015: Nâng cao nhận thức của nông dân về tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Tác giả: Đài Truyền hình Đồng Tháp | Đóng góp bởi: duynhut
16-06-2015 | duynhut | 601 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
03 năm tính từ khi có mô hình thực tiễn từ cơ sở và 01 năm kể từ khi chính thức triển khai, đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã đạt được kết quả rất tích cực. Nổi bật nhất trong đó là sự hiểu biết và ủng hộ của đại đa số nông dân đối với mục tiêu của đề án đặt ra. Tuy nhiên, ở mỗi lúc mỗi nơi, mức độ nhận thức của nông dân là không đồng đều nhau, cao hơn ở những nơi được cấp ủy, chính quyền quan tâm, có doanh nghiệp liên kết bao tiêu và thấp hơn ở những nơi vùng sâu vùng xa, nông dân còn sản xuất nhỏ lẻ, tự phát. Do đó cần thiết phải có thêm sự hỗ trợ để có thể giúp nông dân từ nhận thức biến thành hành động cụ thể, để từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân và cho sự phát triển nông nghiệp nói chung.
Bình luận